Dematerializacja akcji

Stalowa Wola, 23.11.2020r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego

POLMOS w Warszawie S.A.

Ul. Szkolna 2/4

00-006 Warszawa

Akcjonariusze PPS POLMOS w Warszawie S.A.

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2019r.,poz.1798), PPS POLMOS w Warszawie S.A.(dalej jako Spółka), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek , która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z powyższymi zmianami Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia

dokumentów akcji najpóźniej do 31.01.2021r w siedzibie Spółki ;ul. Szkolna 2/4,00-006 Warszawa lub Oddziale Spółki; ul. Niezłomnych 27 , 37-450 Stalowa Wola , w godzinach 7,00-15,00 , w dniach

roboczych.

Złożenie dokumentów odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który

będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie Pekao S.A.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Wezwanie zostanie również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.polmos-warszawa.pl w zakładce Dla Akcjonariuszy menu boczne Dematerializacja akcji.

Z poważaniem

Zarząd PPS Polmos w Warszawie S.A.

Wybrane KontaktyTabela kontaktów

image

PPS Polmos w Warszawie S.A.

Telefon: 22 826 61 05

PPS Polmos Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Szkolna 2/4, Warszawa

Zobacz pełną listę...

image

Wytwórnia Wódek

Telefon: 15 842 60 76

PPS Polmos S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego w Warszawie

Zobacz pełną listę...
image

Sklep/Hurtownia

Telefon: & 509 703 685

ul. Niezłomnych 27 37-450 Stalowa Wola

Zobacz pełną listę...