Statut

Tekst jednolity Statutu spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w Warszawie Spółka Akcyjna

 

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Art. l. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------

 

§ 1. Spółka prowadzić będzie zarobkową działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos" w Warszawie Spółka Akcyjna.

 

§ 2. W obrocie gospodarczym Spółka może się posługiwać firmą PPS „Polmos" w Warszawie S.A. W obrocie gospodarczym z zagranicą Spółka może posługiwać się oznaczeniem „spółka akcyjna" w języku danego państwa. --

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----------------------

§ 4. Spółka została utworzona z powodu planowanego oddania na jej rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego „Polmos" w Warszawie przedsiębiorstwo państwowe do odpłatnego korzystania w trybie art. 51 ustawy z 30 sierpnia 1996r o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ( Dz. U. Nr 118 póz. 561 ze zm.), oraz późniejszym przeniesieniem na Spółkę prawa własności tego przedsiębiorstwa.--------------

§ 5. Spółka prowadzić będzie działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, może również tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz je likwidować. ---------------------------

§ 6. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej. ---------------------------------

Czytaj więcej...

Wybrane KontaktyTabela kontaktów

image

PPS Polmos w Warszawie S.A.

Telefon: 22 826 61 05

PPS Polmos Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego Szkolna 2/4, Warszawa

Zobacz pełną listę...

image

Wytwórnia Wódek

Telefon: 15 842 60 76

PPS Polmos S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego w Warszawie

Zobacz pełną listę...
image

Sklep/Hurtownia

Telefon: & 509 703 685

ul. Niezłomnych 27 37-450 Stalowa Wola

Zobacz pełną listę...